Zaman Dilimi

Türkiye Greenwich Ortalama Zamanı (GMT)’nın iki saat ilerisindedir.

time