ABU

Dünya yüzölçümünün yarısına yayılmış olan dünya nüfusunun yarısından fazlasına seslenen Asya-Pasifik bölgesi yayıncılarının güçlü bir sese ihtiyacı vardır.
Ve bu gücü Asya-Pasifik Yayın Birliği’nde bulmaktadırlar.
2014’te 50inci yıldönümünü kutlayan ABU, batıda Türkiye, doğuda Samoa, kuzeyde Rusya ve güneyde Yeni Zelanda’ya kadar, bölgenin 68 ülkesine yayılmış büyük ve küçük 275’ten fazla üye yayıncıya sahiptir.
1964’te kar amacı gütmeyen, hükümete bağlı olmayan, bölgede yayıncılığın gelişmesine yardımcı olmak amacıyla profesyonel bir birlik olarak kurulan ABU, televizyon ve radyo yayıncılarının müşterek menfaatlerini desteklemekte ve yayıncılar arasında bölgesel ve uluslararası işbirliğini teşvik etmektedir.
Tam üyeler Asya-Pasifik bölgesindeki ulusal ücretsiz yayın yapan yayıncılardır ve dünyanın diğer bölümlerindeki bölgesel yayıncılar, abone yayıncılar veya ulusal yayıncılar için de ortak üyelik imkanı bulunmaktadır. Yayıncılık ile bağlantılı diğer kuruluşlar bağlı üyelik hakkına sahip olabilirler.
ABU, günlük Asiavision uydu TV haber değişimi, ortak yapım ve program değişimleri ve teknik, programcılık, yasal ve idari danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra endüstri konferansları ve uluslararası frekans planlama ve koordinasyonu gibi çok çeşitli faaliyetleri yürütmektedir. Önemli spor etkinlikleri için hakların alınmasını sağlamak üzere anlaşma sağlamakta ve bölgedeki yayınların düzenlemesini yapmaktadır.
ABU, mümkün olan her yerde, tüm üyelere destek olma misyonu ile gelişmekte olan ülkeler için telif haklarından muaf içerik alımı sağlamakta, seminerler, çalıştaylar ve eğitim kursları düzenlemekte, radyo ve televizyon programları için geleneksel ABU Ödülleri’ni hazırlamaktadır. 2012 yılından beri Asya-Pasifik bölgesinin ilk bölgesel televizyon ve radyo Şarkı Festivallerini düzenlemektedir. ABU web sitesi ve ABU Haber ve Teknik dergileri gibi yayınları ile gelişmelerden herkesi haberdar etmektedir.
ABU esasen üyelerden alınan yıllık aidatlar ile finanse edilmektedir. ABU’nun üç yıllık bir görev süresi için seçilmiş bir Başkanı ve üç Başkan Yardımcısı bulunmaktadır.
ABU Sekreteryası, Kuala Lumpur, Malezya’da yer almaktadır ve Genel Kurul tarafından atanan bir Genel Sekreter tarafından yönetilmektedir. Sekreterya’nın üçte birinden fazlası ABU üyeleri arasından işe alınan, yayıncılık konusunda uzman 30’dan fazla personeli bulunmaktadır.
ABU, müşterek konularda, dünyanın diğer bölgelerindeki bölgesel yayın birlikleri ve pek çok diğer uluslararası kuruluş ile yayıncılık alanındaki en son gelişmelere ilişkin bilgi paylaşımı yapmak, üyelerinin beceri ve teknolojilerini geliştirecek faaliyetleri üstlenmek ve bölgedeki işletim ve teknik yayıncılık standartları ve sistemlerinin uyumlaştırılmasını teşvik etmek için yakın ilişki içinde çalışmaktadır.
ABU’nun ortak üyelerinin çoğu, Asya’da faaliyet gösteren Avrupalı, Afrikalı ve Kuzey Amerikalı yayıncılardan ve Asya-Pasifik bölgesindeki ödemeli TV ve kablolu yayın operatörlerinden oluşmaktadır. ABU’nun bağlı üyeleri ise uydu hizmeti sağlayıcıları, telekomünikasyon şirketleri, yapım şirketleri, ekipman sağlayıcıları ve düzenleyicilerinden oluşmaktadır.