52inci Genel Kurul

 

52. ABU GENEL KURULU VE BAĞLANTILI TOPLANTILAR

İstanbul, Türkiye

DİNLEYİCİ VE İZLEYİCİ KİTLESİNE HİZMET: ASYA PASİFİK BÖLGESİNİ GÜÇLENDİRMEK

2015 yılında ABU 50 yıllık tarihinde yeni bir sayfa açtı. Geçtiğimiz yıl, değerlerimize ve

başarılarımıza dönüp bakma ve bunları derinlemesine değerlendirme şansını bulduk. Bu yıl da,

önümüze bakıyor ve Birlik’in geleceğini planlıyoruz.

Hızla büyüyen ekonomisi ve artmakta olan nüfusuyla dünyanın en dinamik bölgesindeki dinleyici

ve izleyicilere hizmet etmek için varız. En büyük yayın birliği olarak, 68 ülkedeki 275’in üzerinde

üyemiz sayesinde dünya nüfusunun %60’ına hizmet sunuyoruz.

Asya bölgesinin dinleme ve izleme alışkanlıkları sürekli değişiklik gösteriyor. Gençlerin, yaşlı

nüfusa kıyasla medyadan farklı talepleri; fakirlerin zenginlere göre daha farklı ihtiyaçları var.

Engelli ve yoksun bireylere eşit fırsatlar sunulması ve tüm toplulukların doğal afetlerden

korunması gerekiyor.

Listenin sonu gelmese de, geleceğe dönük Asya-Pasifik bölgesinin güçlendirilmesi için izlenmesi

gereken yol Eğitim, Eğitim ve yine Eğitimden geçiyor! Bu hedefe de, büyük ölçekte, ancak

dijitalizasyonun avantajlarını kullanarak medya aracılığıyla ulaşılabilir.

Önümüzdeki zorluk büyük. İzleyici, dinleyici, çevrimiçi kullanıcı veya sosyal ağ kullanıcıları

olmaları fark etmeksizin; ister bilginin ve iletişim şansının her daim parmaklarının ucunda hazır

bulunduğu modern büyük merkezlerde yaşayan kişiler olsun, ister dış dünyaya açılan temel

pencereleri halen analog radyolar veya ortak televizyonlar olan kişiler olsun; izleyicilerimize ve

dinleyicilerimize hizmet sunabilmek için alışılmışın dışında düşünerek yenilikçi ve yaratıcı yollar

bulmalıyız.

İstanbul’daki buluşmamız yalnızca içerik, teknoloji, haberin ve güncel konuların sağlanması, spor

ve eğlence üzerine değil, aynı zamanda eğitimde, sağlıkta, afetlere hazırlıkta ve ulusların

kurulmasında medyanın ezber bozan rolü üzerine bir değerlendirme fırsatı da sunacaktır.

Yayıncılar olarak biliyoruz ki her zaman bazı şeyleri daha iyi hale getirebiliriz. Bu Genel Kurul,

tüm etkinliklerimizin ötesinde bu amaca ulaşmak için bir araya gelme şansımız.

Bu yıl amacımız dünyanın yarısından fazlasını güçlendirmek için bu yolculuğa başlamaktan

başka bir şey değil.